A felülvizsgálatról

Fontos a gazdálkodónak!

  • Nő a szerhatékonyság, és ezzel akár jelentősen is csökkenhet a növényvédőszer felhasználás, ami gazdaságosabb nunkavégzést eredményez.
  • Javul a lefedettség, így egyenletesebb és egészségesebb lehet az állomány, növelve a termelés minőségét és hozzájárulva annak gazdaságosságához.
  • Csökken az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulás, a növényvédőszer-maradék azonban határérték alatt marad.

Fontos a környezetnek!

  • A precíz és pontos kijuttatással jelentősen csökkenhet a környezeti terhelés.
  • Az elsodródás csökkenésével a felszíni vizek és a szomszédos területek is védettebbek lesznek.
  • Csökken a szermaradék, így biztonságosabb és egészségesebb termékek kerülnek a fogyasztókhoz.

Mindezek mellett

  • A permetezőgépeket a kor színvonalának megfelelő műszerekkel ellenőrizzük, s mivel vizsgálataink a vonatkozó szabványoknak megfelelnek, így az általunk adott tanúsítvány minden jogszabálynak és minőségbiztosítási követelménynek eleget tesz az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Az NGEA álláspontja

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomása elhivatott a környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság iránt.

A növényvédő mérnökök szaktudása magas színvonalú oktatással és folyamatos továbbképzésekkel áll az élelmiszerbiztonság szolgálatában, s a termelőkkel együtt dolgoznak napról napra a legjobb minőségű és biztonságos élelmiszerek előállításán.

Ahhoz, hogy élelmiszereink ne a „vesztünket” okozzák, hanem egészségünket szolgálják gondos, és igen precíz növényvédelmi munkákra van szükség. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar növényvédelem gépparkjának állapota nagyon gyenge, hisz szakembereink munkájuk során számtalan problémával találkoznak. A rossz állapotú növényvédő gépek használata viszont nemcsak a termelés hatékonyságára van negatív hatással, hanem veszélyezteti a biztonságos élelmiszer előállítását egyaránt.

Ezen gépek alkalmazása során tapasztalható szórásegyenetlenség számottevően mutatkozik meg a környezetterhelés egyenetlenségének ökológiai kifejeződésében, a növényvédő szerek hatékonyságának csökkenésében, az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulásában, valamint az élelmiszerek vizsgálatakor kimutatható eredményekben, melyek során az egyenetlen szermaradék értékek egyértelművé teszik az élelmiszer homogenitásának drasztikus csökkenését.

Ebből egyértelműen látszik, hogy a növényvédő gépek számának, illetve állapotának felmérése, és ellenőrzése feltétlenül indokolt, mely indukálhatja a magyar növényvédelemi tevékenység megújítását, valamint a környezetvédelem és élelmiszerbiztonság pozitív irányú fejlődését egyaránt.

Ezen tények figyelembevételével dolgoztuk ki felülvizsgálati rendzsreünket, hogy a 2009/128/ EK irányelv III. fejezetének 8. cikkében megfogalmazot határidő (miszerint: „A tagállamok 2016. december 14-ig biztosítják, hogy a peszticid kijuttatásához használt berendezések vizsgálata legalább egyszer megtörtént.” ) betartásával, lehetőséget biztosítsunk a magyar növényvédő géppark teljes felülvizsgálatára.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomása 2014 óta működik. Számos vizsgálaton túl, jelentős tapasztalati és gyakorlati háttér képezi a Kamara Állomásának minőségbiztosítási szabályzatrendszerét, mely képes biztosítani a minden időben pontos, megfelelő minőségű és precíz munka elvégzését.

A gazdálkodónak szakembereink fel kell hívják a figyelmét, hogy a termésbiztonságon és homogénebb alapanyagelőállításon túl, jelentős gazdasági előnyre is szert tehetnek gépeik felülvizsgálatával illetve karbantartásával, hiszen akár 30-40%-kal kevesebb növényvédőszer elegendő lehet a megfelelő munka elvégzéséhez.

Jogszabályi háttér

2008 ÉVI XLVI. Törvény 17/B. § (1)

A növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során időszakos műszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: műszaki felülvizsgálat) kell alávetni, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint.

2008 ÉVI XLVI. Törvény 17/B. § (2)

A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre jogosult növényorvosok végzik.

2008 ÉVI XLVI. Törvény 17/B. § (3)

A műszaki felülvizsgálatra kötelezett növényvédelmi gépekről, valamint a műszaki felülvizsgálatról a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartást vezet, amelyhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére folyamatos és közvetlen hozzáférést biztosít.

2008 ÉVI XLVI. Törvény 17/B. § (4)

Amennyiben a műszaki felülvizsgálat eredményével a növényvédelmi gép üzemeltetője nem ért egyet, a műszaki felülvizsgálatot követő tizenöt napon belül az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv harminc napon belül elvégzi a növényvédelmi gép teljes körű műszeres vizsgálatát.