Speciális növényvédő gépek

A parcellapermetezők, az egyedileg és/vagy speciálisan átalakított, pickup-ra szerelt, vagy szórókerettel nem rendelkező motoros, esetleg kerekes, illetve keretes permetezők, valamint a ködképző és az ezeken kívül hagyományos módon nem vizsgálható speciális permetezők vizsgálatát a Pannon Egyetem Georgikon Karán működő alállomásunk végzi. A Georgikon Agrárműszaki Tanszék munkatársai már több évtizedes gyakorlattal tudják vizsgálni a legkülönfélébb, akár hagyományos módszerekkel egyáltalán nem ellenőrizhető konstrukciókat, gépeket. A Növényvédő Gép Vizsgáló Laboratórium az országban egyedülálló felszereléssel kínálja a szinte gépre szabott vizsgálati sorozatok elvégzésének teljes műszaki hátterét. A Kormányhivatalok, NÉBIH, vagy kísérletekkel foglalkozó intézetek, intézmények gépei több éve ezen laborban kerülnek felülvizsgálatra, így sok év tapasztalat és referencia áll a szakemberek rendelkezésére. Ezen alállomásunk a vasúti és kötöttpályás gépekre szerelt növényvédő berendezéseket vizsgáló alállomáshoz hasonlóan helyhezkötött, tehát a vizsgálatok minden esetben az Egyetem Laborítóriumában, Keszthelyen kerülnek elvégzésre.